Privacitat i protecció de dades

Mitjançant aquesta clàusula, ÀREA ESTUDI PUBLICITAT, S.L., propietària de https://www.areapublicitat.com (la WEB d’ara endavant) informa als seus visitants i Usuaris de la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal en relació amb l’ús i navegació conforme a la legislació vigent en aquesta matèria.

 1. Finalitat i tractament de les dades de caràcter personal
  La visita i navegabilitat per la WEB no implica que el visitant hagi de registrar-se ni facilitar dada alguna de caràcter personal, per la qual cosa si vostè no desitja que la WEB sotmeti a tractament les seves dades personals, haurà d’abstenir-se d’emplenar els formularis existents en el lloc. En cas de registrar-se, i en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic, l’Usuari accepta que les dades aportades en el moment del registre, o qualssevol uns altres facilitats per al seu accés a determinats serveis, passin a formar part d’un fitxer automatitzat sota el control de ÀREA ESTUDI PUBLICITAT, S.L., i degudament inscrit en el Registre de Protecció de Dades amb el codi d’inscripció 2113410756, la finalitat de la qual és la gestió de les labors bàsiques administratives, informar de les novetats, productes o serveis relacionats amb el servei d’esborrat en Internet o amb terceres empreses col·laboradores, comprovar la identitat de l’Usuari i facilitar la prestació de serveis personalitzats. L’empresa es compromet a tractar les dades de caràcter Personal amb el grau de protecció adequat i a adoptar les mesures de seguretat necessàries per impedir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació aplicable.

 2. Revelació i ús compartit de dades
  L’empresa no revelarà informació personal a tercers sense el consentiment de l’Usuari, amb excepció dels següents suposats i respectant, en tot cas, la legislació espanyola vigent:
  1. Per permetre el compliment de les obligacions legals a les quals quedi subjecte la WEB amb tercers amb els quals conclogui acords de col·laboració.
  2. Per permetre l’execució de contractes amb ÀREA ESTUDI PUBLICITAT, S.L. en els quals l’Usuari sigui part per dur a terme la prestació de serveis professionals de Defensa Jurídica i cedir les dades única i exclusivament per a aquesta fi, mantenint la més estricta confidencialitat, complint en matèria de protecció de dades, amb els protocols del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  3. Per complir amb requisits legals o requeriments d’autoritat governamental o judicial.
  4. Per establir o preservar un reclam judicial o defensa.
  5. Per protegir-se de fraus, activitats il·legals i/o d’atacs que puguin posar en perill la seguretat dels seus sistemes tecnològics, informàtics i/o serveis.
  6. Per protegir la seguretat de les dades dels Usuaris registrats.

 3. Accés, modificació i cancel·lació de les dades proporcionades per l’Usuari
  L’Usuari registrat pugues en tot moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a l’adreça electrònica area@areapublicitat.com o per correu a l’adreça postal CARLES RIBA, 1 LOCAL 1 – 08700 IGUALADA. L’exercici d’aquest dret és personal i intransferible pel que únicament el propi Usuari, a qui se li demanarà la seva autenticació, podrà exercir aquest dret respecte de les dades personals dels quals és legítim titular. Referent a això, s’informa que l’exercici del citat dret per un tercer no autoritzat de manera convenient per l’Usuari, podria suposar la comissió de delicte, sense perjudici d’aquelles altres conseqüències a les quals hagués d’enfrontar-se com a resultat de qualssevol accions civils o administratives a les quals tinguessin dret tant el legítim titular de les dades com ÀREA ESTUDI PUBLICITAT, S.L.

 4. Utilització de cookies
  1. Cookies de la WEB
   En cap cas les cookies utilitzades per la WEB accedeixen al disc dur o a qualsevol altra unitat d’emmagatzematge, no recapten informació confidencial ni aconsegueixen a fitxers o programes de l’Usuari. La finalitat de les cookies és la d’obtenir informació d’índole tècnica i amb finalitats estadístiques com a data i hora d’accés al lloc, l’adreça d’internet des de la qual va partir el link que dirigeix a la WEB, adreça IP i, en general, dades utilitzades per millorar la utilització i navegació per la WEB, autentificar-li i permetre-li l’ús dels serveis l’accés dels quals requereixi la seva inscripció.
  2. Cookies de tercers
   La WEB no controla ni es responsabilitza de les cookies provinents de llocs web de tercers als quals es tingui accés a través dels nostres links o enllaços hipertextuals.
  3. Deshabilitació de les cookies
   L’Usuari ha de saber que pot deshabilitar l’ús de les cookies modificant la configuració del menú de preferències o d’opcions del seu explorador, si bé ha de tenir en compte que el bloqueig de cookies li impedirà fer ús de tots els productes o serveis disponibles en la WEB.