farmaòptics

Propostes creatives, disseny i maquetació per a diferents campanyes per estar al punts de venda de totes les farmàcies nacionals.

Lleida (Barcelona)